Harder studeren als motto

Als het aan de minister van Onderwijs ligt gaan instellingen in het hoger onderwijs experimenteren met het stellen van strengere eisen aan studenten. De drijfveer is dat studenten harder en effectiever moeten studeren. Waar de universiteiten en hogescholen positief op het voorstel gereageerd hebben, zijn de studentenorganisaties, zoals vaak, kritisch. Hoe waarderen de SGP-jongeren het voorstel?

Stok achter de deur
Momenteel is het in het hoger onderwijs gebruikelijk dat eerstejaarsstudenten een minimaal aantal studiepunten moeten behalen, wil de betreffende student zijn studie kunnen vervolgen. Bij een negatief advies (veelal vanwege niet behalen van voldoende punten) moet hij of zij stoppen met de studie. Als het aan Bussemaker ligt, wordt deze maatregel ook toegepast in het tweede en derde jaar van een studie. De achterliggende gedachte is het ‘vrijblijvende studiegedrag’ van een groep studenten aan te pakken, of anders geformuleerd het rendement van studenten te verhogen. Strengere eisen dienen zo als stok achter de deur.

Prioriteiten stellen
De aanpak van dit ‘vrijblijvende studiegedrag’ is zondermeer positief te noemen. Studenten moeten leren prioriteiten te stellen, waarbij studeren als het goed is op de eerste plaats staat. Bovendien wordt onterecht de suggestie gewerkt alsof een bindend studieadvies een te hoge drempel is voor ambitie, creativiteit en ondernemerschap, zoals de voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) stelt. Met een eenvoudig voorbeeld is te illustreren dat er voldoende tijd overblijft. Bij veel instellingen geldt de eis dat studenten in hun eerste jaar ten minste 40 van de 60 punten moet behalen. Wanneer deze regeling wordt gehandhaafd, betekent dit dat een driejarige studie in vier jaar afgerond moet worden, conform de regeling van de inmiddels afgeschafte langstudeerboete. Wie omgerekend een derde minder tijd in zijn studie steekt, houdt genoeg tijd over voor andere, niet studiegerelateerde, zaken.

Uitzonderingen
De minister kan dus zeker op goedkeuring van de SGP-jongeren rekenen. Maar er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld bij ziekte, het vervullen van een bestuursfuncties of het volgen van een tweede studie. In dat geval is het zaak dat in overleg met de betreffende onderwijsinstellingen een alternatief plan wordt opgesteld. Maar een beetje harder studeren is voor niemand verkeerd, zeker als we het onderwijs betaalbaar willen houden.


Blog comments powered by Disqus