Jacob Schouten: Liever groene recreatie dan het groene CDA

De politieke carrière van Jacob Schouten telt al enkele jaren. Zit hij eerst in de steunfractie, in 2010 wordt hij gemeenteraadslid voor de SGP in Rhenen. Een jaar later wordt de toenmalige fractievoorzitter Wim Hulsman helaas ziek. Al snel klopt men bij de jonge Jacob aan met de vraag of hij het lege stoeltje wil innemen. Hij zegt ‘ja’ en dat heeft hij geweten… 
 
Wat zijn de speerpunten van de SGP in Rhenen?
“Rhenen is een groene gemeente, met veel bos en gelegen aan de rivier. Bin- nen het thema ‘natuur’ vinden we groene recreatie belangrijk: nadruk leggen op de natuur, zonder uitbundige reclame- campagnes. Een tweede en belangrijker speerpunt is zorg voor hulpbehoevenden. Als SGP’er heb je een zorgplicht voor je naasten. Zeker in de komende tijd van decentralisatie (overheveling van taken van centrale Nederlandse overheid naar lokale overheid, red.) wordt dit enorm belangrijk.”
 
En de huidige economische crisis?
“Ja, dat is ook een belangrijk punt. Daar- om is een financieel solide beleid van groot belang. De SGP is bijvoorbeeld voor het schrappen van subsidies op cul- tuur. Denk aan muziek- en sportvereni- gingen, daar moet echt in gesneden worden. Maar niet in de mantelzorg (de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door familieleden, vrienden, kennissen en buren, red.).” De SGP maakte tot voor kort deel uit van het college, samen met de VVD en het CDA. Er was overeenstemming bereikt over het aantal evenementen op zondag. Tot aan het moment dat de VVD (samen met plaatselijke winkeliers) meer eve- nementen wil. Een meerderheid van de gemeenteraad steunt de VVD. De SGP is hierover geschokt en trekt de stekker uit het stopcontact: een partij die afspraken aan zijn laars lapt, is een ongeloofwaar- dige en onbetrouwbare partij. 
 
Hoe kijk je terug op die tijd?
“Als een hectische periode die veel ener- gie gekost heeft. Maar ik heb er geen spijt van. En die twee evenementen op zondag was al een compromis van de SGP. Dat was voor ons al pijnlijk genoeg. Als dan de VVD dat opeens bespreekbaar wil maken, terwijl er al een akkoord ligt, sterker nog, een meerderheid haalt in de gemeenteraad, dan zeg ik: ‘We konden niet anders.’ Afspraak is afspraak, maar bij de VVD en het CDA blijkbaar niet. De lokale krant, De Gelderlander, vond ook dat de VVD onverstandig had gehandeld. Ik ben vooral teleurgesteld in het CDA. Als christelijke partij hebben ze met de VVD meegestemd. Die partij waait met alle winden mee, heeft geen duidelijke visie en ziet de Bijbel alleen als inspira- tiebron.”
 
Hoe stelde de CU zich op?
“De CU heeft ons gesteund. Dat hebben we enorm gewaardeerd. En natuurlijk is de CU een tikkeltje linkser en leggen ze meer nadruk op het milieu , maar de ver- houding met deze partij is prima.” 
 
Dus de SGP doet het allemaal goed?
Een stilte valt. Dan naar woorden zoekend: “Misschien hebben we wel een te scherp profiel over koopzondagen. Als je bestuurlijke verantwoordelijkheid wilt dragen, dan moet je bereid zijn compro- missen te sluiten. En dan moet je soms pijnlijke concessies doen.” 
 

Blog comments powered by Disqus