Gevangenen, mij een zorg?!

Woensdagavond 10 december heeft dhr. Hans Barendrecht, directeur van de Stichting Gevangenenzorg Nederland, voor de Kiesvereniging SGP Gouda en de SGP-jongeren Gouda e.o. een lezing gehouden met als titel: "Gevangenen, mij een zorg?!". Op een boeiende wijze heeft dhr. Barendrecht wat verteld over het leven van de gedetineerden, het gevangeniswezen en het werk van Gevangenenzorg Nederland.

Gevangenenzorg Nederland zet zich in om vanuit een Bijbelse roeping hulp te bieden aan gevangenen en hun familie. De stichting heeft ongeveer 300 vrijwilligers die een luisterend oor bieden aan gevangenen die daar om vragen, of die het thuisfront van de gevangenen ondersteunen. Tevens begeleiden zij ex-gevangenen bij hun terugkeer in de maatschappij. Door te vertellen over de ervaringen van verschillende vrijwilligers (waaronder die van hemzelf) liet dhr. Barendrecht zien hoe waardevol het vrijwilligerswerk kan zijn.

Zie voor meer informatie over de stichting en het werk dat de stichting mag doen de website van Gevangenenzorg Nederland: http://www.gevangenzorg.nl

We mogen terugkijken op een boeiende en leerzame avond, die goed bezocht is door leden en belangstellenden van uit zowel de kiesvereniging als de jongerenvereniging. De opbrengst van de op deze avond gehouden collecte is gedoneerd aan Stichting Gevangenenzorg Nederland.


Blog comments powered by Disqus