Mogen wij ons voorstellen: FRIS en VERTROUWD!

De plaatselijke kiesvereniging van de SGP heeft haar keuze gemaakt. Onder het motto “Fris en vertrouwd” voert de SGP een nieuwe lijst met enthousiaste kandidaten en aansprekende en vertrouwde kernideeën voor de komende Gemeenteraadsverkiezingen.

Het plaatselijk SGP-bestuur zet nadrukkelijk in op vernieuwing en verjonging van de raadsfractie. Een keus, die de leden wisten te waarderen. Nummer 1 op de lijst blijft raadslid Leendert Visser en Geert Post komt terug op nummer 4, waarmee een stuk continuïteit gewaarborgd is. Daarna is er echter, als het aan bestuur en leden ligt, ruimte voor nieuw en verfrissend elan.

Voor de raadsleden Albert P. Hakvoort en Sjoerd Pasterkamp betekent dit dat ze niet terug komen in de top-5 van de lijst. Beiden hebben een respectabel aantal jaren deel uit gemaakt van de raadsfractie van de SGP. De wens om tot verjonging van de SGP-fractie te komen betekende voor beide politici echter een lagere plaats op de kieslijst.

De eerste tien plaatsen van de SGP-kandidatenlijst worden nu bezet door Leendert Visser (1), Jan-Willem Bakker (2), Dirk Taanman (3), Geert Post (4), Jan Hakvoort (5), Klaas Kramer (6), Jelle van Veen (7), Hendrik-Jan Kaptijn (8), Riekelt de Boer (9) en Cornelis de Vries (10). Een verrassend, betrouwbaar en frisse ploeg staat daarmee in de startblokken voor de nieuwe zittingsperiode van de raad.


Blog comments powered by Disqus