Ellian bezorgd over toenemende intolerantie

“De SGP moet niet klagen over intolerantie”


Rechtsfilosoof Ellian uit stevige kritiek op PvdA en D66


door Jan Mark ten Hove
Via Pakistan en Afghanistan vlucht de in Iran geboren Afshin Ellian (45) in 1989 naar Nederland. Al snel ontwikkelt de Leidse rechtsfilosoof zich tot een spraakmakende opinieleider. ”De SGP heeft inhoudelijk debat nodig, met klagen over intolerantie kom je niet verder.”

Al vroeg in het gesprek komt de positie van de weigerambtenaar aan bod. “Het is een kwestie van angst”, analyseert Ellian. “Angst voor de toenemende invloed van de islam in de samenleving en helaas is de SGP de dupe van dat sentiment. Vroeger was het heel overzichtelijk.

Wilde je als ambtenaar geen mensen van hetzelfde geslacht in het huwelijk verbinden, dan nam je een dagje vrij. Helaas kan dat niet meer.” Waar christenen reppen van intolerantie, kijkt Ellian als rechtsgeleerde vooral naar de juridische kant van de zaak. Ook hij heeft zijn zorgen. “De ruimte voor minderheidsopvattingen lijkt geofferd te moeten worden op het altaar van een radicale vorm van het gelijkheidsdenken. Dat vind ik een merkwaardige ontwikkeling.”

Herbezinning bij de SGP
Ellian begrijpt het gevoel van SGP’ers die klagen over toenemende intolerantie. Hij roept op tot bezinning. “De partij zal een keuze moeten maken. Gaan SGP-politici zich vanwege de toenemende intolerantie onttrekken aan publieke functies, zoals de orthodoxe Joden dat doen in Antwerpen, of gaat de partij voluit meedoen in het politieke discours? Dat is voor de partij het vraagstuk van de eenentwintigste eeuw. Voorkom een klaagzang en denk na over de positionering van de partij.”

Over de gedoogrol van de staatkundig gereformeerden is Ellian zeer te spreken. “De SGP haalt veel binnen, vooral op moreel gebied. Daar kan de PvdA van leren. De sociaaldemocraten staan langs de zijlijn. Weliswaar steunt de partij het kabinet op cruciale onderdelen (Europa en pensioenakkoord), maar krijgt er niets voor terug.

Cohen heeft een blunder gemaakt door niet mee te willen doen in een nationaal kabinet. Ik mis bij de PvdA politiek ambacht en ideeën. Van het bewieroken van Cohen heb ik nooit wat begrepen. Mensen vergeten vaak dat hij er in Amsterdam ook een potje van gemaakt heeft, zie het dossier Noord-Zuidlijn.”

Sneer naar D66
D66 moet het ook ontgelden. “Ik heb niks met het libertijnse gedachtegoed van die partij”, zegt Ellian. “Ze denken op de keper beschouwd egoïstisch, want ze komen op voor de single, maar laken verder elke vorm van gemeenschapsdenken. En kom bij mij niet aan met hun opvattingen over euthanasie. Ben je levensmoe, dan neem je toch een pil? Dat is een volstrekt nihilistisch
standpunt. Ik voel me ook wel eens vervelend, maar dat is toch van een heel andere categorie als uitzichtloos lijden?”

De coalitie
Op de vraag wat Ellian van het kabinet vindt, antwoordt hij: “Als conservatief-liberaal kan ik mij wel vinden in deze constructie van VVD, CDA en PVV. Op economisch gebied durven ze hun nek uit te steken door stevig te bezuinigen. Wat mij betreft mag er nog wel meer gekort worden, bijvoorbeeld op ontwikkelingssamenwerking en allerlei subsidies voor multiculturele instellingen. En ze ontkomen ook niet aan hervorming van het ontslagrecht.”

Zo kritisch als Ellian op de PvdA en D66 is, zo lovend is hij over de PVV wat de samenwerking met het kabinet betreft. “Wilders doet het gewoon goed, of je het nu met hem eens bent of niet. Hij laat zien dat hij betrouwbaar is. Ik vind dat hij zich uitstekend ontwikkeld heeft. Zie bijvoorbeeld zijn recente uitspraken dat hij een onderzoek wil laten doen of invoering van de
gulden economisch beter uitpakt voor Nederland. Het idee is in essentie dwaas, maar door een onderzoek aan te kondigen, komt hij critici tegemoet. Hij wil onderzoek, hij wil de feiten boven tafel hebben.” Of de PVV in deze kabinetsconstructie voldoende binnengehaald heeft, is voor Ellian koffiedik kijken. “Dat kun je pas na vier jaar zeggen. Er is nu nog te weinig beleid omgezet in wetgeving.”

De toekomst
Omdat de politiek zijn handen vol heeft aan de economie, lijkt de discussie over integratie als een nachtkaars uit te gaan. “Links is maar wat blij dat het integratiedebat voorbij lijkt”, meent Ellian. Ze zouden dat onderwerp het liefst uitbannen. Toch blijft immigratie en integratie hét grote issue van deze eeuw. Want als deze economische crisis voorbij is, zal het opnieuw
gaan over dit thema.”

Ellian schuwt het debat over integratie niet. Hij durft dingen te zeggen waar anderen zwijgen. Over zijn veiligheid wil hij niets zeggen. Wel over de ‘grootste bedreiging’ die hij ooit van een christen kreeg: “Meneer Ellian, ik zal voor u bidden.”


Blog comments powered by Disqus