Een derde gender, wat moeten wij daarvan vinden?

Een derde gender, wat moeten we daarvan vinden?

‘Leonne is geen man of vrouw meer’, kopte de NOS maandagavond. De rechter in Limburg heeft maandag de uitspraak gedaan dat in een paspoort – naast de aanduidingen voor man en vrouw – een derde optie moet komen, voor wie daar tussenin zit.

De NOS was er als de kippen bij om deze persoon, geboren als hermafrodiet, een gezicht te geven en het nieuws daardoor direct van de nodige emotie te voorzien. Want ja, na het lezen van een persoonlijk verhaal kan niemand daar toch tegen zijn? Toch moeten we erg goed opletten wat hier gebeurt. Ik ben zelfs bang dat we als christenen niet goed doorhebben wat er gaande is.

 
 

Op zich is het apart dat de rechtbank eigenlijk op de stoel van de politiek gaat zitten: politiek gezien is er nog geen besluit genomen over hoeveel geslachten er mogelijk zijn. De discussie over het aantal mogelijkheden bij het kopje ‘geslacht’ loopt al een tijd. Tijdens de verkiezingen was dit zelfs een punt uit het regenboogakkoord, een initiatief van het COC om de emancipatie van LHBGT+ (en wat daar allemaal onder valt) nóg meer erdoor te duwen. De vraag naar het geslacht zou namelijk nodeloos kwetsend zijn voor transgenders (die zelf een geslachtsverandering hebben gekozen) en hermafrodieten (die geboren zijn met geslachtskenmerken van beide geslachten). Nu is laatstgenoemde groep er altijd al geweest en eerstgenoemde groep hard groeiende.

 

Maar wat is dat nu precies met gender en geslacht? Daar wordt onderscheid tussen gemaakt. Geslacht is hoe iemand geboren wordt, en gender is hoe iemand zich voelt, zo redeneert men. Deze postmoderne denkrichting, waarbij het subjectieve (hoe je je voelt) wordt verheven boven het objectieve (wat is iemands werkelijke geslacht, zichtbaar in bijvoorbeeld chromosomen) is in mijn optiek heel gevaarlijk. Op deze manier wordt het vaststellen van waarheden erg lastig. Wat is iemands geslacht als het gevoel dat iemand erbij heeft leidend is? Waar kun je dan nog vanuit gaan? En wat gebeurt er met andere persoonskenmerken als leeftijd, als iemand zich jonger voelt dan hij is?

Er wordt nogal gezaagd aan de poten van de scheppingsorde.
 

Deze vragen zijn heel relevant, maar gaan volgens mij nog voorbij aan het punt waar wij als christenen écht wakker moeten worden: er wordt nogal gezaagd aan de poten van de scheppingsorde. Nu is daar door het openstellen van het huwelijk voor stellen van gelijk geslacht al een tik tegen gegeven, maar deze uitspraak van de rechter brengt ons nog verder van huis. Het onderscheid dat God heeft gemaakt in de schepping (Genesis 1:27), wordt hierdoor volledig tenietgedaan. En ik zeg direct dat ik compassie heb met degenen die in hun leven juist op dit punt de gevolgen van de zonde, de gebrokenheid ondervinden. Maar anderzijds blijft de scheppingsorde staan: God maakte mensen mannelijk en vrouwelijk, zoals ik ook naar voren bracht bij het BNN/VARA-programma Geslacht (hier te zien vanaf 25:00 minuut)! Met het uitvinden van een derde geslacht plaatsen we onszelf buiten de (door God geschapen) werkelijkheid.

 

Nederland wil graag voorop lopen met allerlei progressieve wetgeving. Nu geeft het op zich al te denken dat de rechter blijkbaar de richting van het beleid wil bepalen. Te vrezen valt dat er voldoende politiek draagvlak is in de Eerste en Tweede Kamer om dit punt werkelijkheid te zien worden. Hopelijk kunnen de christelijke coalitiepartijen zich juist hierin nog laten gelden. Want wat een onschuldige uitspraak van de rechter lijkt, heeft in zich om de orde die God aangebracht heeft, nog verder om zeep te helpen.

 

Deze column is ook geplaatstop Cip.nl.


Blog comments powered by Disqus