Deken van gelijkheid

De conferentie 'deken van gelijkheid' in Rotterdam was een groot succes. Dit tweedaagse evenement werd door ongeveer 100 jongeren bezocht.

Op vrijdag en zaterdag 28 en 29 januari 2011 hield SGP-jongeren haar winterconferentie. Met ongeveer 100 jongeren is nagedacht over het thema 'Deken van gelijkheid: verkwikkend of verstikkend'. Vrijdagavond deed SGP-leider Van der Staaij de inhoudelijke aftrap door met concrete voorbeelden uit politiek Den Haag aan te geven dat gelijkheid soms verkwikkend, maar even vaak verstikkend uit kan pakken. Hij deed de oproep aan seculiere politici om deze verstikkende deken van zich af te werpen. Volkskrant-publiciste Amanda Kluveld, die meedeed met de discussie, onderstreepte dit. Volgens haar er veel meer rekening gehouden worden met groepen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Nederland. Oud-kamerlid voor D66 Bert Bakker gaf aan binnen zijn partij er voor te pleiten ruimte te bieden aan godsdienstige minderheden, ook als ze een andere opvatting hebben over homoseksualiteit of de plaats van de vrouw.
 
Na een korte overnachting ging het programma zaterdag verder. Ds. Kempeneers ging in op de tegenstelling tussen atheisme en het christelijk geloof. In verschillende workshops werd vervolgens ingegaan op een aantal praktische casussen, zoals de relatie tussen man en vrouw of tussen gezin en individu.
Het congres werd sportief afgesloten met een volleybaltoernooi.


Blog comments powered by Disqus