Debatwedstrijd in aanloop naar SGP-jongerendag

Toelichting debatwedstrijd

Op D.V. 10 maart 2018 vindt de tweejaarlijkse SGP-jongerendag plaats. Zo’n 1000 jongeren komen samen in het Beatrixtheater te Utrecht om na te denken over een bepaald thema. Welk thema dit is, houden we nog even geheim.

 

In de aanloop naar deze jongerendag organiseren wij een debatwedstrijd. We willen graag dat veel jongeren in de bovenbouw van vmbo, havo, vwo en het mbo, meedoen met deze wedstrijd. De finale van deze debatwedstrijd vindt plaats tijdens de SGP-jongerendag. De teams staan op het podium te debatteren met 1000 jongeren als toeschouwers. In deze brief volgt een uitnodiging en een korte toelichting op de route naar die finale.

 

Voorrondes

We willen de voorrondes door de scholen zelf laten organiseren. Dat betekent dat elke school een onbeperkt aantal teams kan laten meedoen. Dit kan georganiseerd worden door leerlingen zelf, maar ook door docenten maatschappijleer en/of Nederlands. Wel zullen we als SGP-jongeren stellingen aanreiken die gebruikt kunnen worden tijdens deze voorrondes. Het is de bedoeling dat iedere school uiteindelijk één team afvaardigt naar de halve finale.

 

Halve finale

De voorrondes moeten in december of januari georganiseerd worden. De halve finale vindt vervolgens begin februari plaats. De definitieve datum en locatie zijn nog niet bekend, maar dit hopen we zo snel mogelijk vast te stellen. Als SGP-jongeren zullen we bij de halve finale aanwezig zijn en optreden als jury.

 

Finale

Tijdens het middagprogramma van de SGP-jongerendag vindt de finale plaats. De twee winnaars van de halve finale strijden tegen elkaar om te laten zien wie de beste debater is. Dit wordt natuurlijk bepaald door de jury. Een van die juryleden is Elbert Dijkgraaf, Tweede Kamerlid van de SGP.

 

Debatvorm

Voor zowel de voorrondes als de finales hebben we gekozen voor de Cambridge debatvorm. Dat is een debatvorm waarbij twee teams van maximaal zes personen tegen elkaar strijden. In deze vorm zitten twee bekendere debatvormen verstopt, waaronder het Lagerhuisdebat.

 

Onderstaand zijn de spelregels en jurycriteria te vinden voor het debat. Zijn er vragen of wil je je aanmelden? Stuur een mail naar jongerendag@sgpj.nl.

 

Spelregels en instructie Cambridge-debat

Het Cambridge- debat is een debatvorm waarbij twee teams van zes personen tegen elkaar gaan debatteren. Het debat wordt eerst twee tegen twee gevoerd en vervolgens gaat de gehele groep verder in de vorm van het Lagerhuis. De gemiddelde tijdsduur van deze debatvorm bedraagt 25 minuten.

 

Op deze kaart wordt uitvoerig beschreven hoe deze debatvorm in z’n werk gaat.

 1. Er worden twee teams gevormd van zes deelnemers
 2. Per team wordt er één deelnemer aangewezen als teamcaptain en één deelnemer als reservecaptain.
 3. Om het Lagerhuis na te bootsen zet je 12 stoelen neer zoals afgebeeld op het plaatje.
 4. Het debat begint met de opzetbeurt van het groene team. De captain krijgt twee minuten de tijd om toe te lichten waarom hij voor de stelling is.
 5. Vervolgens begint de captain van het rode team met zijn opzetbeurt. Hij krijgt twee minuten de tijd om toe te lichten waarom hij tegen de stelling is.
 6. Het groene team krijgt de gelegenheid om de argumenten van de captain van het rode team te weerleggen. Dit wordt gedaan door de reservecaptain en hij krijgt daar twee minuten voor.
 7. De reservecaptain van het rode team krijgt vervolgens de gelegenheid om de argumenten van zowel de captain als de reservecaptain van het groene team te weerleggen. Hij krijgt hiervoor eveneens twee minuten.
 8. Alle deelnemers nemen vervolgens plaats op de stoelen die in Lagerhuis- opstelling staan.
 9. In het Lagerhuisdebat krijgen alle teamleden de gelegenheid hun argumenten te gebruiken om de ander te overtuigen. De deelnemers die het woord willen gaan staan en reageren op aangeven van de voorzitter.
 10. Na zo’n 8 minuten sluit de voorzitter het Lagerhuisdebat.
 11. De slotronde is voor de teamcaptains. Zij mogen, op aangeven van de voorzitter, in twee minuten per persoon het debat afsluiten met een slotpleidooi.

 

Voordelen van deze debatvorm:

 • Uitdagend debat en inhoudelijker dan enkel Lagerhuis.
 • Grote groep deelnemers wordt betrokken bij het debat.
 • De deelnemers die al verder gevorderd zijn in het debatteren krijgen meer uitdaging in de rol van teamcaptain/reservecaptain.

 

Jurycriteria:

De jury let tijdens het debat op de presentatie van de debaters, de argumentatie en het teamwork.

 

Presentatie

5

6

7

8

9

Ogen: Richten de debaters zich op de jury, tegenstander en het publiek?

 

 

 

 

 

Stem: Zijn het tempo en volume passend en overtuigend?

 

 

 

 

 

Houding: Staan de debaters stevig en mamaken zij ondersteunende handgebaren?

 

 

 

 

 

‘Be the argument’: Geloven de debaters zelf in wat ze zeggen?

 

Totaalscore Presentatie

 

 

 

 

 

Opmerkingen:

 

 

 

 

Argumentatie

5

6

7

8

9

Argumenteren: Leggen de debaters het argument goed uit en geeft men er voorbeelden bij?

 

 

 

 

 

Luisteren: Luisteren de debaters goed naar wat de tegenstanders én teamgenoten zeggen?

 

 

 

 

 

Reageren: Reageren de debaters goed op de tegenpartij?

 

 

 

 

 

Structureren: Brengen de debaters structuur aan in het verhaal?

 

Totaalscore argumentatie x 2

 

 

 

 

 

Opmerkingen:

 

 

 

 

Teamwork

5

6

7

8

9

Participatie: Komen alle deelnemers van het team aan het woord?

 

 

 

 

 

Ondersteuning: Helpen de teamleden elkaar?

 

 

 

 

 

Aansluiting: Sluiten de verschillende fasen op elkaar aan?

 

 

 

 

 

Totaalscore teamwork

 

Totaalscore Cambridge-debat

 

Opmerkingen:

 

 

 

 

 

Elk team krijgt punten voor het gehele debat, daarom zijn de criteria ook in meervoud geschreven. Voor elk onderdeel wordt er, per team, een cijfer gegeven op een schaal van 5 tot en met 9. Juryleden mogen ook halve punten geven.

 

Bij het debat vinden we het belangrijk dat leerlingen niet allen hun eigen verhaal vertellen, maar dat ze ook ingaan op de argumenten van de tegenstander. Om die reden wegen de scores die gegeven worden onder ‘argumentatie’ dubbel.

 

Het team met de hoogste score, is de winnaar van het debat.


Blog comments powered by Disqus