De vrijheid van meningsuiting

Bij het organiseren van een avond, vraagt het comité zich voortdurend af of het gekozen onderwerp wel actueel en aansprekend is. Deze keer hoefden we daaraan niet lang te twijfelen: de geplande zaal met 90 stoelen was duidelijk te klein. Toen de debatavond over ‘de vrijheid van meningsuiting’ dan ook eindelijk begon, werd duidelijk dat met de sprekers Van der Vlies (SGP) en Pechtold (D66) er veel stof tot spreken was.

Vrijheid van meningsuiting
De ‘vrijheid van meningsuiting’ is een onderwerp dat voordurend de aandacht krijgt. Toen Balkenende vertelde dat je als politicus zonder geloof niet kunt functioneren, kreeg hij snel te horen dat hij zoiets niet kon vertellen. Toen de vorige minister van Justitie het artikel over godslastering wilde ‘oppoetsen’, kreeg hij de volle laag. En last but not least: de film van Wilders heeft veel mensen ertoe aangezet om te vertellen hoe belangrijk dan wel schadelijk  de vrijheid van meningsuiting is.

Tijd voor een debatavond hierover, zo dacht het comité. En met de fractievoorzitters van de SGP en D66 lukte dat ook. Op de bewuste avond zelf, kreeg eerst Pechtold het woord. ‘Het
woord krijgen’, gaat overigens bij hem wel bijzonder. Als oud-veilingmeester meende hij het wel zonder microfoon te kunnen stellen. Die vrijheid had hij.

Beschavend kwetsen
‘Een recht om te kwetsen is er niet’, zo betoogde Pechtold. Al gaf hij zeer hoog op van de vrijheid van meningsuiting, beschaving is voor hem een belangrijk begrip dat kan dienen hoever je kunt gaan. Maar in principe kan alles gezegd worden zolang je maar niet aanzet tot
haat. En dat wordt door de rechter uitgemaakt. Als je dus vindt dat iemands uitingen je (diep) kwetsen kun je in dit land je gelijk bij de rechter halen. Overigens was net bekend geworden dat Balkenende dat zelf ook deed: de premier wilde dat een verzonnen lezing in het blad Opinio die van zijn hand zou zijn teruggenomen werd. ‘Dat heeft hij verloren’, zo stelde Van der Vlies later tevreden vast. De afwezigheid van het CDA in het islam-debat vond hij toch
opvallend.

Ook Van der Vlies ziet een belangrijke rol weggelegd voor beschaving. Maar, zo tekende hij daar meteen bij aan, kennelijk gaat het daar toch vaak mis. En in ons land zijn we op dit gebied op z’n zachtst gezegd wel wat inconsequent. Een film van Wilders zou zelfs volgens een minister van staat verboden moeten worden, maar toen Madonna met een voor christenen gruwelijke en zeer kwetsende film kwam, was politiek Den Haag in stilte gehuld.

Debat
Nadat beide sprekers hun standpunt hadden toegelicht, was het tijd voor het debat. Want, zoals Van der Vlies aan het eind van zijn betoog met een knipoog zei: ‘ik ga liever met deze jongeren in debat dan met collega’s’. Dat gebeurde dan ook ruimschoots. Onder de goede
leiding van SGP-raadslid Vermeer, kwamen de tongen los. En daarbij ging het niet meer alleen over de vrijheid van meningsuiting. Met de fractievoorzitter van onze eigen partij en die van de vrijzinnig-liberalen in ons midden, kunnen de messen geslepen worden. Van abortus tot zondagsrust en van de Amsterdamse homoparade tot Wilders’ film, het is een greep uit de onderwerpen die de sprekers voor de voeten werden geworpen. Jong en ouder deed daar aan mee. ‘Hoe kan een ongeboren kindje van 24 weken in de moeder, in de 25e week in één keer een mens worden?’, zo vroeg een 11-jarige jongen aan Pechtold. Daar is uitgebreid over gedebatteerd en uiteindelijk is onder de goede leiding van D66-minister Borst deze grens gekozen, luidde het antwoord. Van der Vlies gaf aan dat hij de gehele discussie over abortus heeft meegemaakt en ook deze week stond het weer op de debatlijst. Het deed hem nog elke keer pijn te moeten constateren dat er zoveel kindjes in de
moederschoot werden gedood.

Maar ook de subsidie aan de SGP werd voor het voetlicht gehaald. Met ontroerende betogen wisten enkele dames kenbaar te maken dat ook hier inconsequentie hoogtij viert. Twee partijgenoten van Pechtold, die eveneens de Rhenense vergaderzaal hadden opgezocht, vielen nu in: ‘nu is discriminatie van jullie partij gerechtvaardigd want jullie zelf discrimineren vrouwen’. Het geroezemoes dat volgde, liet blijken dat velen het er niet mee eens waren.

Gekwetste moslims
Toch weer terug naar de vrijheid van meningsuiting, zo wilde de debatleider. ‘Hoe kan het toch zijn dat christenen niet zo gewelddadig reageren als moslims (zoals bij de film van Madonna)’, luidde een vraag. Pechtold was het er niet mee eens: in de Verenigde Staten zijn
verschillende malen abortus-artsen om het leven gebracht, wist hij. Een in de zaal aanwezige moslim-jongere meende dat de gewelddadige reacties in landen als Pakistan en Indonesië vooral kwamen doordat de inwoners in zulke landen hun recht niet kunnen halen bij de rechter. Of dat een excuus is…

Taalgebruik in de kamer was het laatste onderwerp dat aan bod kwam. Grof taalgebruik is iets waar Van der Vlies zich weer telkens aan stoort en soms zelfs door gekwetst voelt. Pechtold valt hem hierin bij. Het parlement moet een voorbeeldfunctie vervullen, zo was zijn
overweging hierbij.

Comité
Het comité is inmiddels druk bezig om ook voor de komende periode weer een debatavond te organiseren. Het is de bedoeling om in D.V. september weer een debatavond te  organiseren. We zijn bezig om daar goede sprekers voor te vinden. Daar kunnen we in ons comité overigens ook goed weer nieuwe jongeren bij gebruiken. Heb je zin om mee te doen
met het organiseren van een avond als deze, neem dan contact op via info@sgpjongerenveenendaal.nl. We organiseren ongeveer drie keer per jaar een debatavond zoals deze was. Inmiddels is er ook het één en ander gewijzigd in de  functieverdeling: sinds enkel maanden is Wilco van Klinken de voorzitter van SGP-jongeren regio Veenendaal. Overigens blijft Jan Nuyt uit Rhenen wel in het comité.


Blog comments powered by Disqus