Christelijke politiek: Mag het ietsje meer zijn?

Buiten sneeuwt het, maar toch zijn er op vrijdag 4 maart jl. meer dan honderd mensen naar het Ichtuscollege in Veenendaal gekomen om te discussiëren over het thema christelijke politiek. Uitgenodigd zijn A. Mosterd, Tweede Kamerlid voor het CDA en B.J. van der Vlies. Voor de discussie zijn naast deze sprekers bovendien Christian van Bemmel (SGPJ) en Ronald van Bruchem (voorzitter CDJA) aanwezig.

Invloed
Kamerlid Mosterd stelt dat zijn keuze voor christelijke politiek vanuit het geloof genomen is.
“Er is een verband tussen geloof en het maatschappelijk bezig zijn in de politiek.” Maar
waarom de keus dan voor het CDA? Het rechtse kamerlid ziet toch dat ‘een stukje macht en
invloed’ daarin een rol speelt. “Maar we moeten tonen dat we vanuit dezelfde wortel werken. Het
christelijke geluid moet zo breed mogelijk gehoord worden.” De CDA’er ziet op bepaalde
punten meer verwantschap met de SGP dan met de liberale partijen. Maar het maken van
compromissen ziet hij als noodzakelijk. “Kijk maar naar de discussie over normen en waarden, het denken over opvoeding en de vrijheid van onderwijs.” Het CDA heeft een zichtbaar christelijke invloed op het beleid en we moeten daardoor ‘onze zegeningen tellen’, aldus Mosterd. Ondanks de tegenwind is het volgens hem een uitdaging met een grote breedte een zekere invloed te hebben.

Achter de muur:
Van der Vlies vraagt zich allereerst af wat christelijke politiek inhoudt. Dat is volgens hem het politiek bedrijven met de Bijbelse normen en waarden als kader. Hij ziet dat christelijke politiek op twee fronten gestreden moet worden: de islam en het liberale front. Het is geen
gemakkelijke strijd. “De godsdienst moet privé blijven. Dat raakt ons. We moeten allemaal God de Heere dienen.” De SGP’er ziet de praktijk als ‘best lastig’ en hij wijst daarbij op de zondagsrust en de discussie rond abortus. Van der Vlies is ietwat teleurgesteld dat hij dat steeds de vraag moet beantwoorden wat er gebeurt als de SGP aan de macht komt. “Je wilt in de politiek dingen veranderen. En al is er nu een heel andere werkelijkheid, toch zullen we als de SGP aan de macht is, via de democratie dingen veranderen.” De fractievoorzitter ziet het als niet eigen aan de SGP om andersdenkenden ‘achter een muur op te bergen’. “Maar het gelaat van de samenleving zal wel dichter bij Gods Woord komen. We moeten de mensen in liefde en bewogenheid opwekken.” Het SGP-kamerlid erkent dat het een ‘zoektocht’ blijft. “Maar we verwijzen wel naar de Bron van alle wijsheid.”

Geen concessie
Na de pauze is er een heftige discussie. Naast de sprekers zitten in het forum Christian van
Bemmel en Ronald van Bruchem.
Discussieleider Laurens van der Tang geeft het startschot met de vraag of artikel 36 wel zo
geweldloos is als de SGP doet vóórkomen. “Artikel 36 is geen politiek program, maar een
belijdenisgeschrift. Het staat in de context van het Bijbelse getuigenis”, antwoordt Van der
Vlies. Maar hoe is dat concreet te maken? “Ongeloofspropaganda zouden we verbieden,
het is niet legitiem dat mensen zondigen. Geen consessie, maar confessie.” CDJA-voorzitter
Van Bruchem schrikt daarvan: “Ik ben katholiek. Als ik u hoor zeggen dat processies verboden moeten worden, voel ik me daar niet lekker bij.”
Christian van Bemmel, ziet duidelijk een spagaat in de discussie over theocratie. “En die wordt deze avond eerder groter dan kleiner.”

Waterig
Van Bruchem mag nog eens uitleggen waarom er in ‘zijn’ jongerenorganisatie ook nietchristenen actief zijn. “Het gaat erom dat ze een politiek standpunt innemen. En als ze dan denken ‘de CDJA is niks voor mij’, vertrekken ze vanzelf wel.” Van Bemmel valt hem daarop aan. “De C van CDA is niet duidelijk zichtbaar. Dit heb ik gezien in de discussie over abortus. Het is triest dat er binnen de organisatie geen meerderheid is te vinden om een duidelijk standpunt over in te nemen.” Ook Mosterd verdedigt het CDA-beleid. “Balkenende heeft duidelijk een positieve invloed.”
 


Blog comments powered by Disqus