Christelijk Conservatief of Staatkundig Gereformeerd?!

De avond had als thema ‘Christelijk conservatief of staatkundig gereformeerd?!’. Sprekers waren medewerker van de SGP-factie van de Tweede Kamer Diederik van Dijk en voorzitter van het Conservatief Café Wilco Boender.

In een goed gevulde zaal van de Gereformeerde Gemeente te Gouda werd de avond geopend met schriftlezing door de voorzitter van SGP-jongeren, Hans de Wit. Voor de pauze kregen zowel Diederik van Dijk als Wilco Boender de gelegenheid om hun visie uiteen te zetten. Na de pauze gingen beide sprekers met elkaar in debat onder leiding van voormalig voorzitter van SGP-jongeren Christian van Bemmel.

Diederik van Dijk begon zijn lezing door te stellen dat christelijke politiek niet links is, niet rechts, maar dwars. Hierin stelde hij dat het niet gaat om als christelijk politicus maar zo rechts mogelijk te zijn, maar vooral christelijk. Hij stelde dat het conservatisme ten diepste uitgaat van een positief mensbeeld. Met een goede studie, goede deugdelijke opvoeding kan de mens nog heel wat worden. De christelijke visie is dat de mens van nature God en zijn naaste haat. Dit staat in dit opzicht tegenover de conservatieve visie van de mens. Daarnaast gaf dhr. van Dijk aan dat je met het conservatisme niets kan met zaken als koopzondagen, abortus, drugsgebruik en homohuwelijk. Deze waarden kunnen alleen bepleit worden met een beroep op Gods Woord.

Na het betoog van Diederik van Dijk was het de beurt aan Wilco Boender. Hij legde het bestaan van het conservatisme als politieke filosofie met de daarbij behorende kernwaarden: de overheid moet zich richten op de kerntaken als defensie en politie. De verzorgingsstaat moet drastisch ingeperkt worden. De basis van de samenleving moet het gezin zijn in plaats van vadertje staat. Het land moet terug naar de kernwaarden en deugden van weleer. Hij gaf wel aan dat alleen conservatisme niet voldoende is. Het christelijke geluid moet ook gehoord worden. Vervolgens betrok Wilco het conservatisme meer op de SGP. Hij betoogde dat de SGP ten diepste een zeer conservatieve partij is. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het boekje kernwaarden van SGP-jongeren. Hij bepleitte dat dit nog meer tot uiting komt en dat de SGP de interne discussies over de rol van de theocratie moet inperken en zich meer naar buiten op moet stellen.

Uiteraard boden de betogen van beide sprekers genoeg stof om na de pauze de degens te kruisen onder leiding van Christian van Bemmel. De twee konden elkaar vinden in de conservatieve kernwaarden, maar verschil in inzicht bleef bestaan op de wijze waarin dit tot uiting moet komen in de christelijke politiek. Met name op het gebied van het erkennen van de vrijheid van godsdienst en de positie van de theocratie binnen de SGP bleven de twee van mening verschillen. Wilco gaf aan dat de SGP de vrijheid van godsdienst meer moet uitdragen. Ook stelde hij dat de discussie binnen de SGP over de theocratie moet worden gestaakt. De stelling dat God de Heere regeert zou voldoende zijn. Diederik van Dijk bestreed dit door te stellen dat de samenleving alleen goed is als de normen en waarden op de juiste manier functioneren. Dit kan alleen als de huidige visie op theocratie binnen de SGP gehandhaafd blijft.
Als later in de discussie Wilco Boender opmerkte dat hij een aantal weken geleden lid van het CDA is geworden om op die manier invloed te kunnen uitoefenen, kreeg Diederik van Dijk de lachers op zijn hand door op te merken dat hij beter lid had kunnen worden van D66. Dit beaamt Boender: laten we dat allemaal doen, dan kunnen we invloed uitoefenen op de besluitvorming. Zo verliep de avond op een ontspannen sfeer, waarin het er af en toe scherp aan toe ging. Mede dankzij de uitstekende debatleider Christan van Bemmel kunnen we als SGP-jongeren terugkijken op een zeer geslaagde avond.


Blog comments powered by Disqus