SGP-jongeren schrijf Rutte open brief

SGP-jongeren schrijf Rutte open brief

Minister-president Rutte, staatssecretaris Dijksma en een delegatie van 22 Nederlandse bedrijven brengen vandaag en morgen een bezoek aan Vietnam. Ter versterking van de diplomatieke en economische banden tussen Vietnam en Nederland. Ons lans investeert meer dan andere lidstaten van de EU in dit land. Echter, Vietnam heeft een donkere kant volgens SGP-jongeren. En onze minister-president lijkt deze – in weerwil van zijn eigen beleidslijn – te negeren. Voor SGP-jongeren reden om de minister-president een open brief te schrijven.

Hieronder tref je de brief aan. Zie ook het artikel op de website het Reformatorisch Dagblad.


Excellentie, geachte heer Rutte,

Vandaag en morgen brengt u een officieel bezoek aan Vietnam. Samen met de staatssecretaris van Economische Zaken en een delegatie van 22 bedrijven vertegenwoordigt u er de Nederlandse politieke en economische belangen. Uw bezoek staat in het teken van de verdere versterking van de diplomatieke en economische banden tussen Nederland en Vietnam. Ons land investeert fors in Vietnam, zelfs het meeste van alle EU-lidstaten. De laatste jaren is de waarde van de import en export tussen Nederland en Vietnam toegenomen tot ongeveer 2.6 miljard euro. Het land ontwikkelt zich snel: in tien jaar tijd is het gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking bijna verdubbeld. Sinds 2007 is Vietnam lid van de Wereldhandelsorganisatie. Dat klinkt allemaal positief.

Door middel van deze brief willen wij echter uw aandacht vragen voor een veel donkerder kant van Vietnam. Hoewel de economische ontwikkeling doorzet, verandert de politieke werkelijkheid nauwelijks. De Socialistische Republiek Vietnam is nog steeds een strak geregisseerd land. Het autocratische gezag erkent geen andere politieke bewegingen dan de Communistische Partij. Het nationale parlement zit er voor spek en bonen bij. Daar komt bij dat de Vietnamese overheid haar burgers streng controleert. Zo is het voor kerken en andere religieuze organisaties sinds 2013 verplicht al hun activiteiten tot in detail te laten registreren. De seculiere staat wil zo controle uitoefenen over het geestelijke leven van haar bevolking. Vooral kleine, niet door de overheid erkende boeddhistische en protestante groeperingen (huisgemeenten) zijn de dupe van deze maatregel. Soms treedt de Vietnamese staat hard op tegen religieuze minderheden. Twee voorbeelden. In oktober 2013 beëindigde de politie een demonstratie van een groep rooms-katholieken hardhandig. De reden van hun protest was de onterechte gevangenschap van hun familieleden. Vorige week vielen honderden overheidsofficials een bijbelschool binnen. Tientallen christenen werden mishandeld en opgepakt.

Het bevreemdt ons dat deze verontrustende ontwikkelingen tijdens uw bezoek aan Vietnam geen aandacht krijgen. Vindt het kabinet de economische belangen van Nederlandse bedrijven belangrijker dan de inperking van de vrijheid van godsdienst en vereniging in Vietnam? Dat zou merkwaardig zijn. Het Nederlandse kabinet heeft immers in eerdere beleidsnota’s expliciet aangegeven dat ‘economische diplomatie en het aankaarten van mensenrechten geen gescheiden trajecten te zijn.’ Ook heeft het kabinet betoogd dat het thema mensenrechten tijdens handelscontacten en regulier diplomatiek contact hoog op de agenda moet staan. De Nederlandse regering heeft het afgelopen jaar echter nauwelijks iets gedaan om mensenrechten in Vietnam te bevorderen. En uw agenda is vandaag en morgen volledig gevuld met lezingen en discussie’s over puur economische zaken. Dat is een gemiste kans.

Excellentie, bij een economische topontmoeting dienen ook mensenrechten aan de orde te komen. Het mag niet zo zijn dat contacten met andere landen enkel gericht zijn op het economisch belang. Het zou prijzenswaardig zijn wanneer u morgen alsnog de precaire situatie van religieuze minderheden in Vietnam ter tafel brengt. Wij roepen u ertoe op om te laten zien dat de doelen van uw buitenlands beleid meer zijn dan een theoretische werkelijkheid.

Hoogachtend,

Jan-Willem Kranendonk, voorzitter SGP-jongeren
Martin Holleman, voorzitter politiek platform
Ardjan Boersma, commissielid Internationaal


Blog comments powered by Disqus