SGPJ roept EU op christenvervolging aan te pakken

SGP-jongeren heeft een brief geschreven aan Catherine Asthon, de hoge vertegenwoordiger van de EU ten aanzien van Buitenlandse Zaken. De brief is een reactie op het rapport van Open Doors, dat eerder deze week meldde dat christenvervolging alleen maar toeneemt. SGP-jongeren spreekt Asthon aan op haar verantwoordelijkheid en vraagt haar in diplomatieke contacten christenvervolging onder de aandacht te brengen. 

Geachte mevrouw Ashton,

Deze week verscheen er in de Nederlandse pers een opvallend bericht over christenvervolging. Open Doors, een internationale christelijke organisatie die ondersteuning biedt aan christenen in landen waar zij om het geloof vervolgd worden, publiceerde haar jaarlijkse ranglijst met betrekking tot christenvervolging. Deze lijst met bijbehorende uitleg laat zien dat de situatie van vervolgde christenen ook in het achterliggende jaar is verslechterd. Met name in Afrika winnen fundamentalistische varianten van de islam in rap tempo terrein.

De observaties van Open Doors passen in een patroon. Naar schatting worden wereldwijd 100 miljoen christenen vervolgd. Vorig jaar meldde de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa dat elke vijf minuten een christen vanwege zijn of haar geloof gedood wordt. Hier ligt een taak voor de Europese regeringsleiders.

Als politieke jongerenorganisatie van de SGP, een christelijke politieke partij die deel uitmaakt van het Nederlandse parlement,  maken wij ons grote zorgen over de toenemende christenvervolging. Regelmatig sporen wij onze Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken aan en vragen hem om het tegengaan van christenvervolging te verweven in het buitenlandse beleid. Gezien de urgentie, complexiteit en enorme omvang van het probleem willen we dat bij deze ook aan u vragen. Heeft u kennis genomen van het rapport van Open Doors? Corresponderen hun gegevens met de bronnen en ervaringen van de Europese Dienst voor Extern Optreden? En welke rol ziet u hierin voor uzelf? Graag zouden wij uw reactie willen op de hiervoor gestelde vragen.

In uw hoedanigheid als Hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie onderhoudt u veel diplomatieke contacten. Zou u het onderwerp christenvervolging in deze contacten aan willen snijden en de desbetreffende overheden indringend willen verzoeken christenvervolging tegen te gaan? Dat geldt met name voor de vijftig landen waar christenen het hevigst vervolgd worden.

Europa, een continent dat gevormd is door het christendom, heeft een belangrijke taak in het aanspreken van landen op het waarborgen van godsdienstvrijheid. Het continent is dat verplicht aan haar verleden. Gezien de christelijke identiteit van Europa is het op zijn minst een kwestie van solidariteit om de belangen van medechristenen waar dan ook ter wereld te behartigen.

Een afschrift van deze brief sturen wij naar de Speciale Vertegenwoordiger voor de Mensenrechten van de EU, de heer Stavros Lambrinidis.

Hoogachtend, mede namens het bestuur van SGP-jongeren,

Jan Mark ten Hove


Blog comments powered by Disqus