1 jaar later: Geloven (g)een geheim?

Een jaar geleden waren heel veel SGP-jongeren aanwezig in het Beatrix theater in Utrecht tijdens de SGP-jongerendag. Het thema waar we bij stil stonden was 'Geloven (g)een geheim'. Tijdens deze SGP-jongerendag hebben we stil gestaan bij de benarde situatie waarin miljoenen christenen wereldwijd verkeren.

Na afloop van de SGP-jongerendag kreeg elke bezoeker een pasje met daarop de tekst: 'Ik was aanwezig op de SGP-jongerendag 2012. Dit pasje draag ik met me als bewijs van het belang van geloofsvrijheid. Ik wil mijn christelijke geloof uitdragen in de samenleving. Geloven is voor mij geen geheim!' Voor geloofsgenoten die te maken hebben geloofsvervolging is het een grote troost als er elders mensen zijn die hen opdragen in het gebed en voor hen opkomen in het politieke debat. Als SGP-jongeren willen we de aandacht voor geloofsvervolging niet beperken tot de SGP-jongerendag van 2012.

Geloofsvervolging is actueel. Omdat geloofsvervolging vaak plaatsvindt in landen met gesloten regimes of slechte nieuwskanalen sijpelen de verhalen over geloofsvervolging slechts af en toe naar buiten. En wat we wel te horen krijgen is vaak onbevattelijk. Zomaar wat koppen die de afgelopen weken te lezen waren: 'Christelijke vrouw in Madagascar vermoord', '85 christenen in Eritrea gearresteerd', 'Saudi Arabië arresteert 52 Ethiopische christenen', 'Pakistaanse christen al vijf jaar in dodencel' en 'Christelijke voorganger in Tanzania onthoofd door woedende moslims'. En zo zouden we door kunnen gaan.

Opnieuw willen we oproepen om dagelijks het pasje bij je te dragen en om je heen te laten zien. Dat hoeft natuurlijk niet letterlijk. Maar het is belangrijk om uit te dragen dat geloven voor ons geen geheim is. En het is van levensbelang dat wij opkomen voor gelovigen die gedwongen worden om in het geheim te geloven. Het is onze plicht om op te komen voor onze geloofsgenoten.  Al vele malen is gebleken dat politieke aandacht een machtig wapen is in de strijd om de mensenrechten van vervolgden. Helaas is die politieke aandacht voor deze 'vergeten' groep, ook vanuit het kabinet, vaak ver te zoeken. Draag jij je pasje bij je?

 


Blog comments powered by Disqus