Verkiezingsdebat ''Rutte, Roemer of...?''

“Rutte, Roemer of…? – Europa en de economische crisis”

SGP-jongeren Gouda e.o. heeft op 7 september een verkiezingsdebat georganiseerd. Jacques Rozendaal ging daarbij in debat met Hans-Daniel van Alphen, fractievoorzitter van de SP in Gouda en Laura Werger, fractievoorzitter van de VVD in Gouda.

De avond werd geopend door Evert van Vliet, de voorzitter van de Goudse SGP-jongeren. Daarna kreeg elk van de debaters de tijd om inleidende statements te maken. De onderwerpen waren Europa en de economie, met daaraan gekoppeld de economische crisis waarin wij ons op dit moment in bevinden.

In het betoog van Hans-Daniel van Alphen werd benadrukt dat het geld dat op dit moment naar Griekenland gaat, niet terecht komt op de plaats waar het volgens hem hoort. Op dit moment komt het geld voornamelijk bij de banken die voor deze malaise hebben gezorgd en de elite in Griekenland. De SP pleit ervoor om alleen nog geld te geven aan de bevolking van Griekenland; alleen dan zal het land weer opbloeien! Daarnaast moeten in Nederland de mensen die 2 á 3 keer modaal verdienen extra zwaar belast moeten worden, omdat de breedste schouders de zwaarste lasten behoren te dragen.

Laura Werger benadrukte dat mensen eigen verantwoordelijkheid dragen en dat de overheid een zo’n klein mogelijke rol moet worden toe bedeeld. De zorgsector moet goed onder de loep genomen worden, omdat er op veel punten bespaard kan worden. Op gebied van de euro-crisis moet er door Griekenland eerst resultaat worden getoond, in plaats van dat er steeds geld wordt gegeven zonder dat er daar op korte termijn wat voor terug komt. Het is waar dat de VVD eerst een voorstander was van het geven van geld aan Griekenland, maar Laura Werger betoogde dat we beter ten halve kunnen keren, dan ten hele te zijn gedwaald.

Jacques Rozendaal wilde de SGP niet als linkse of rechtse partij typeren; hij legde sterk de nadruk op het christelijke karakter van de partij. Hij gaf echter ook aan dat op economisch gebied de VVD een partij is waarmee de SGP het redelijk kan vinden en dat op sommige andere terreinen de SGP zelfs samen met de SP overeenkomsten heeft. Hij maakte wel onderscheid tussen de SGP met de andere partijen, door te stellen dat de moraal achter de VVD en de SP was verdwenen. Een samenleving moet worden geleid door bepaalde normen en waarden, voordat er überhaupt een goede samenleving kan worden gerealiseerd.

Na eerst een pauze gehad te hebben, begon na de pauze een debat onder leiding van Wilco Boender, Voorzitter Conservatief Cafe. Dat debat begon over Europa; waar vervolgens veel vragen over werden gesteld. SP en de VVD willen geen van beide nog een noodlening verstrekken aan Griekenland. De SGP vind dat we onszelf moeten afsplitsen van Griekenland en andere Zuid-Europese landen. Dit omdat het met kleine stappen moet gebeuren, omdat het anders snel verkeerd kan gaan.

Daarna kwam het onderwerp zorg. De SP vond het geen goed idee om de marktwerking in de zorg toe te passen. Daardoor zal het veel te veel gaan kosten en dat zal ten koste gaan van mensen die niet zo heel veel te besteden hebben. De VVD wil juist de marktwerking juist wel toe passen, omdat daardoor de kwaliteit van de zorg verbeterd, en er geen lange wachtrijen ontstaan. Daarnaast wil de VVD het eigen risico verhogen en daarnaast de mensen ook een eigen financiële bijdrage laten geven.

De avond eindigde met de vraag of Nederland terug moet naar de Joods- Christelijke traditie. De SP en de VVD benadrukte dat deze traditie een mooie traditie is, maar dat er niet perse koste wat het kost aan vast gehouden hoeft te worden. De SGP benadrukte dat het van belang was dat we wel aan deze traditie vast houden, omdat we anders onze waarden en normen zullen verliezen.

De avond werd afgesloten door Jacques Rozendaal.


Blog comments powered by Disqus