Motie SGP, bescherm het vrije debat

De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 20 november 2021 te Putten, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

- De Tweede Kamer het kloppende hart van de Nederlandse parlementaire democratie is;

- In de Tweede Kamer inhoudelijk heel veel gezegd mag worden, maar dat bedreiging dit vrije woord aan Kamerleden ontneemt;

- Partijen die zich niet aan deze grens houden, niet als 'natuurlijke bondgenoot' gezien kunnen worden;

Overwegende dat:

- Leden van de partij Forum voor Democratie de zojuist genoemde grens inmiddels zeker tweemaal hebben overschreden;

a) de eerste keer toen het lid Van Meijeren zijn achterban aanmoedigde om het lid Gündogan (VOLT) te bedreigen;

b) de tweede keer toen het lid Van Houwelingen de inmiddels beruchte woorden 'er komen tribunalen' uitsprak tegen Sjoerdsma (D66) en later tegen de hele Kamer;

- De SGP zich onder Van der Vlies hard maakte voor fatsoenlijk taalgebruik in de Tweede Kamer en deze eerbiedwaardige traditie om een voortzetting vraagt;

Verzoekt het bestuur:

- Een statement te schrijven waarin SGP-jongeren zich distantieert van de genoemde uitlatingen;

- De Tweede Kamerfractie van de SGP met klem op te roepen om zich eveneens krachtig uit te spreken tegen dergelijke uitspraken.