Motie Felicitatie kroonprinses Amalia

De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 20 november 2021 te Putten, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

Kroonprinses Amalia D.V. 7 december 2021 de leeftijd van 18 jaar hoopt te bereiken;
De Koning het staatshoofd is van het Koninkrijk der Nederlanden;
Amalia de eerste in lijn van de troonopvolging is.

Overwegende dat:

Het koningshuis door God over ons land gesteld is;
Het koningshuis een belangrijke verbindende functie heeft in de Nederlandse samenleving;
SGP-jongeren een vreugdevolle gebeurtenis als de 18e verjaardag van Amalia niet zomaar voorbij mag laten gaan.

Verzoekt het bestuur:

D.V. 7 december 2021 Amalia te feliciteren met haar 18e verjaardag op een persoonlijkere wijze dan alleen een geschreven post op social media;
Haar bij het feliciteren de onmisbare zegen van de Koning der Koningen toe te wensen.