Motie Betere opleidingsmogelijkheden binnen SGP-jongeren

De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 20 november 2021 te Putten, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

Er binnen SGP-jongeren op dit moment onvoldoende opleidingen/cursussen zijn om beginnende en ervaren SGPJ-vrijwilligers te helpen met de ontwikkeling binnen de organisatie.

Overwegende dat:

  • SGP-jongeren een professionele organisatie is waar professionele vrijwilligers bij horen;
  • SGP-jongeren voor velen een opstap is naar de SGP, bijvoorbeeld voor SGPJ-leden die raadslid of fractieondersteuner worden;
  • Het aanbieden van cursussen aan vrijwilligers een extra stimulans is om lid en actief te worden;
  • Een gevarieerd cursusaanbod bijdraagt aan het binden van vrijwilligers aan de SGPJ;
  • Verschillende vrijwilligers regelmatig namens SGPJ naar buiten treden in de media en daarvoor veel belang hebben aan goede mediatraining.
  • Een motie training voor vele een goed middel is om moties op hun waarde en effectiviteit te schatten en zo het middel constructief te kunnen gebruiken.

Verzoekt het bestuur:

Een goed cursus/opleidingsaanbod op te tuigen en de nieuwe beleidsadviseur dit ook als prioriteit mee te geven.