Motie Anti-conceptie in basispakket

De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 20 november 2021 te Putten, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

  • Een betere verkrijgbaarheid van anticonceptiemiddelen volgens onderzoeken duidelijk bijdraagt aan de reductie van het aantal abortussen1;
  • Anticonceptie momenteel niet in het basispakket zit voor vrouwen boven de 21;
  • De SGP(j) zich tot nog toe een tegenstander heeft getoond van anticonceptie.
 
  1. Cicely Marston and John Cleland, Relationships between Contraception and Abortion: A Review of the Evidence. International Family Planning Perspectives , Mar., 2003, Vol. 29, No. 1 (Mar.,2003), pp. 6-13

Overwegende dat:

  • Hoewel anticonceptie ontegenzeggelijk heeft bijgedragen aan een losse seksuele levensstijl, de overheid de gevolgen van de zonde moet indammen;
  • De losse seksuele levensstijl (helaas) inmiddels een gegeven is, en deze niet verbeterem zal door een slechte verkrijgbaarheid van voorbehoedsmiddelen;
  • Anticonceptie zwangerschappen voorkomt en dit te prefereren is boven het afbreken ervan;
  • Dit een pragmatische keuze betreft en onder omstandigheden het beste is wat de overheid kan doen;

Verzoekt het bestuur:

  • Zijn standpunt omtrent anticonceptie te heroverwegen;
  • Het standpunt in te nemen dat niet-abortieve anticonceptie in het basispakket thuishoort, ook voor vrouwen boven de 21.

Ik steun deze motie!