Motie Europees Parlement

De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 20 november 2021 te Putten, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

het huidige Europese systeem veel ruimte geeft aan de Europese Commissie om op eigen gezag te opereren;

Overwegende dat:

- de Europese Commissie regelmatig besluiten neemt waar een fors deel van de Europese bevolking of zelfs een meerderheid niet achter staat;
- de Europese Commissie hiervan vaak gebruikmaakt door progressieve 'mensenrechten' op internationale agenda's te zetten en hierop nauwelijks aanspreekbaar is door het Europees Parlement;

Verzoekt het bestuur:

richting de Europese verkiezingen de volgende punten in het partijprogramma op te nemen:
- Het Europees Parlement moet volledige zeggenschap krijgen over EU-wetgeving, inclusief het recht om wetgeving af te keuren en eigen wetten in te dienen;
- Het Europees Parlement het recht van interpellatie toe te kennen;

En gaat over tot de orde van de dag.