Motie Wel of geen coronatoegangsbewijs als voorwaarde voor deelname aan een bijeenkomst

De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 20 november 2021 te Putten, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

Het verplicht is om een coronatoegangsbewijs te tonen om fysiek aanwezig te zijn tijdens dit congres;

Overwegende dat:

vermoedelijk een niet gering deel van de achterban van de SGPJ principiële bezwaren heeft tegen een coronatoegangsbewijs;

 

voor dit deel van de achterban fysieke aanwezigheid bij het congres niet mogelijk is;

 

dat dit ongewenst is;

Verzoekt het bestuur:

verzoekt het bestuur ten zeerste in de toekomst alle bijeenkomsten zo te organiseren dat het voor de gehele achterban mogelijk is om in persoon aanwezig te zijn en als - bijvoorbeeld door overheidsvoorschriften - dit niet mogelijk is, de fysieke bijeenkomsten op te schorten.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Was getekend,

 

Hendrika