Voorjaarscongres 2021 | Thema: "Principepartij vs. gedoogpartij"

Op D.V. zaterdag 17 april vindt het voorjaarscongres van SGP-jongeren plaats. Vanwege de bekende omstandigheden helaas nog niet fysiek, maar grotendeels digitaal.

Dit event zal deels fysiek plaatsvinden. Voor de mensen die niet aanwezig kunnen zijn organiseren we een livestream. In het ochtendgedeelte zal de ledenvergadering plaatsvinden waarin afscheid wordt genomen van een penningmeester en bestuurslid politiek en wordt de opvolger van Arie Rijneveld bekend gemaakt.

 

Tijdens het middagprogramma zijn te gast: Chris Stoffer (Tweede Kamerlid voor de SGP) en Simon Otjes (Politicoloog en onderzoeker). We gaan het hebben over het thema "Principepartij vs. gedoogpartij". Daarnaast zullen we met elkaar in gesprek gaan over politieke actualiteiten.

 

Livestream voor belangstellenden: Klik hier

Aanmelden voor leden: klik hier!


Moties 
Leden kunnen moties mailen naar secretaris@sgpj.nl

Vermeld hierin de volgende onderdelen:

  • Titel motie
  • Auteur
  • E-mailadres
  • Inhoud motie:
    • De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op [datum] te [plaatsnaam], gehoord de beraadslaging, constaterende dat:
    • .. overwegende dat:
    • .. verzoekt het bestuur:

Na het indienen van de motie zal deze op de website worden geplaatst. Je ontvangt hierna de link met de motie en een code om deze te laten ondertekenen door andere leden.

Praktische informatie

Het evenement wordt gehouden in Kesteren (digitaal) () op 17 april 2021 om 13:45.